[Hospodářské noviny] VŠE o… fenoménu big data

Sociální a on-line média, technologická zařízení a různé typy senzorů neustále vytvářejí velké množství dat. Každý den se celosvětově produkuje více než dva triliony bajtů dat. Jsou ve formě textu, ale zejména v podobě fotografií, videí, zvukových nahrávek, e-mailů, messagingové komunikace anebo různých typů dokumentů. Říká se jim nestrukturovaná data.

V takových datech lze poměrně obtížně vyhledávat. Jsou dostupná v různých formátech a fyzicky existují na různých úložištích, jako jsou podnikové servery, osobní počítače, mobilní zařízení nebo v prostředí internetu. Jednotné určení jejich přesného obsahu je hromadně bez nejmodernějších informačních technologií takřka nemožné. Kromě schopnosti zpracovávat a analyzovat nestrukturovaná a velmi komplexní data roste potřeba z těchto dat vytěžovat informace v reálném nebo ve velmi krátkém čase tak, aby byly informace dostupné ve správný čas pro potřeby důležitých rozhodování.

Pro takováto data se vžil ustálený pojem big data. Jsou charakteristická velkým objemem, rozmanitostí formy a obsahu, rychlostí svého vzniku a potenciálních změn, informační hodnotou a využitelností pro různé obory lidské činnosti. Výzvou v oblasti těchto „velkých dat“ je učinit je užitečnými a získat z nich podstatné informace a nové myšlenky optimálně v reálném čase. Spolu s big daty je potřeba zavést řadu nových IT řešení, která umožní přenášet, shromažďovat, ukládat, zpracovávat a analyzovat velké množství nestrukturovaných dat.

Celosvětová pandemie onemocnění covid-19 způsobuje, že schopnost rychlého a efektivního zpracování big dat má nyní nedozírný dopad právě ve zdravotnictví. V současné době je generováno velké množství dat zejména v souvislosti s testováním pozitivity osob na covid-19 a léčbou již nakažených pacientů. Jsou sbírána za účelem porozumění přenosu, průběhu, možností léčby a možné prevence onemocnění covid-19 s ohledem na geografické a demografické podmínky. Tato data vykazují rapidní změnu v průběhu dne s nutností analýz a získávání informací z těchto dat téměř v reálném čase.

Vzhledem k vysoké dynamice rozvoje informačních technologií a rychle se měnících potřeb zpracování a analýzy velkých dat roste poptávka po zkušených datových specialistech s přímou orientací na byznys. Takovýchto odborníků je však na trhu práce nedostatek. Tím, jak se mění informační technologie, struktura zpracovávaných dat a prudce roste jejich objem, musí se měnit i znalosti a dovednosti specialistů pro oblast big dat, datové analýzy a souvisejících technologií.

Na tento trend reaguje Fakulta informatiky a statistiky VŠE přípravou budoucích absolventů nového navazujícího magisterského studijního programu data a analytika pro business, aktuálně probíhajícím MBA studijním programem data & analytics for business management a kurzem data science & business intelligence academy VŠE. Cílem je vychovávat absolventy s praktickými dovednostmi v oblasti datové analytiky. Na podzim také Fakulta informatiky a statistiky VŠE připravuje již třetí ročník Data festivalu, který je určen nejen odborníkům, ale i zájemcům o tuto problematiku z řad široké veřejnosti.

Autor: Soňa Karkošková
Zdroj: Hospodářské noviny