IT A ANATOMIE FIRMY

Portál MBI-AF obsahuje systém dokumentů, jejichž společným názvem je „IT a anatomie firmy“ a jejichž účelem je prezentovat principy a otázky analýzy a návrhu informačních systémů zejména vzhledem k obsahu řízení firem.

Portál navazuje na obdobný portál MBI (Management Byznys Informatiky) na adrese https://mbi.vse.cz, který je však dostupný pouze pro pracovníky a studenty VŠE Praha.

DOKUMENTY KE STAŽENÍ

Portál obsahuje přehled a odkazy několika elektronických publikací k tématům „IT a anatomie firmy“ a zejména sadu pracovních dokumentů, a to představujících společný základ (dokumenty AF. I a AF. II), tak dokumenty orientované na jednotlivá odvětví a typy firem (dokumenty AF. III).