Datové minimum pro business

JAK ZVÝŠIT ÚSPĚCH FIREMNÍHO PODNIKÁNÍ? ROZHODUJTE SE NA ZÁKLADĚ DAT.
NAUČTE SVŮJ TÝM DATOVÉ ANALYTICE HROU.

Zážitková série workshopů Datové minimum pro business váš tým naučí dělat rozhodnutí podložená analýzou dat a zároveň poslouží jako skvělý teambuilding.
Díky nabytým znalostem dokáží účastníci činit strategická rozhodnutí a lépe obhájit své projekty i prezentovat své výsledky.

Kdo kurz ocení

 1. Všichni, kteří potřebují svá rozhodování opřít o data a jejich analýzu.

 2. Podnikatelé a jejich zaměstnanci z nejrůznějších oborů.

 3. Firemní týmy napříč odděleními.

Co je datové minimum pro business

 1. Interaktivní týmový workshop s maximální kapacitou 20 účastníků.

 2. 5 dní naučného teambuildingu rozdělených do dvou týdnů.

 3. Účinná a motivující výuka založená na emocích s využitím hry AD GAME.

Co se váš tým naučí

 • Orientovat se v různých druzích dat
 • Rozpoznávat relevantní data od těch nerelevantních
 • Rozumět cyklu a funkcím datových toků ve firmách
 • Analyzovat data v OLAP struktuře
 • Vizualizovat a interpretovat výsledky analýzy
 • Stanovovat strategie a přijímat rozhodnutí na základě analýzy podnikových dat
 • Hledat, rozpoznat a analyzovat problémy spojené s datovými toky

JAKÉ NÁSTROJE DATOVÉ ANALÝZY VYUŽÍVÁME:

 1. MS Excel a jeho funkce datové analýzy.

 2. Specializované nástroje pro datovou analýzu a tvorbu manažerských dashboardů (např. MS Power BI nebo Tableau).

 3. Volitelné analytické nástroje pro firemní týmy s možností detailnějšího záběru.

Kontakt Datové minimum pro business


Kamila Rychtaříková

Kamila Rychtaříková

tel.: +420 724 368 107
e-mail: kamila.rychtarikova@vse.cz

AD GAME

Manažerská hra AD GAME simuluje reálný podnikatelský problém, který je třeba vyřešit. Tým se učí kombinovat výběr a nákup dat a na jejich základě rozhodnout o portfoliu nabízených produktů. Na základě dat účastníci také plánují vhodné investice do podpory prodeje těchto produktů.

 • Inspirováno způsobem výuky na UC Berkeley, USA
 • Úspěšně implementováno a pravidelně realizováno na Vysoké škole ekonomické v Praze a francouzské univerzitě Université Grenoble Alpes
 • Ohromující výsledky a nadšení účastníků

JAK NA TO?

Doporučujeme poskládat tým z různých oddělení. Základy práce s daty jsou potřebné ve všech odvětvích a různé profese se při práci vzájemně doplňují.

Workshopy mohou probíhat v prostorách VŠE nebo přímo ve vaší firmě.

Chcete vědět více?

Tento web využívá pro optimalizaci svého obsahu a poskytovaných služeb cookies. Prosíme o udělení souhlasu s jejich uložením.

Vyberte služby, pro které chcete povolit využívání cookies: