[EURO] Kdo umí zacházet s daty, má moc

Umíte číst? A co v datech? Už si asi vůbec nedovedeme představit, jak složité by bylo žít v současném světě, kdybychom nedovedli číst. Jenže svět se posouvá dál a ke znalosti písmen a významům slov přibyla potřeba vyznat se v číslech a datech, která kolem nás každodenně vznikají, pochopit jejich význam a na jejich základě se rozhodovat. Velká část lidí je však stále datově negramotná.

Datová negramotnost vede k situacím, kdy lidé špatně hospodaří se svými penězi, věří mylně interpretovaným statistikám a přikládají význam závěrům, které nejsou založeny na skutečnosti nebo nejsou podloženy daty. Protože sami v datech číst neumějí, věří, že jim s tím někdo jiný, kdo v datech číst umí, pomůže. V té chvíli se stávají zranitelnými a lehce manipulovatelnými.

Data a schopnost je správně vyhodnocovat se tedy týkají každého z nás. Jak s daty pracovat, abyste získali moc poznávat a ovlivňovat věci kolem sebe, a abyste data používali eticky ku prospěchu svému i okolí, ukáží datoví odborníci v rámci KPMG Data Festivalu , který se široké veřejnosti otevře 8. října 2021 v 9 hodin v Atriu Rajské budovy Vysoké školy ekonomické v Praze.


Více informací o KPMG Data festivalu

Zdroj: EURO