FIS VŠE prodloužila partnerství se SCET UC Berkeley

Know-how z přední americké univerzity se tak dostane ke všem studentům datových programů fakulty včetně MBA Data & Analytics for Business Management powered by KPMG.

O tom, jak partnerství vzniklo, co je jeho součástí a jaké výhody studentům přináší, jsme si popovídali se spoluzakladatelem platformy Data & Business Martinem Potančokem.

Proč došlo ke spolupráci VŠE s UC Berkeley? A čeho se partnerství týká?

Fakulta informatiky a statistiky uzavřela v roce 2019 partnerskou smlouvu s UC Berkeley, která navazuje na dlouhodobé vztahy obou institucí. Jednalo se primárně o spolupráci s xPORT VŠE v tématech rozvoje podnikání a financování startupů. V té době byl na navázání kvalitního partnerství kladen větší důraz i díky vzniku MBA programu VŠE Data & Analytics for Business Management powered by KPMG.  Součástí partnerství je spolupráce na výuce, vědě a krátkodobé i dlouhodobé pobyty pracovníků FIS VŠE na UC Berkeley a přednášky pracovníků UC Berkeley na FIS VŠE.

Jak univerzity spolupracují na přípravě výuky?

Spolupracujeme se Sutardja Center for Entrepreneurship & Technology (SCET), což je přední institut na UC Berkeley pro studium a praxi inovací a podnikání zaměřených na data a technologie. Mimo jiné vyvinuli metodiku Data-X pro vývoj a výuku pokročilých analytických aplikací.

S týmem institutu si vzájemně sdílíme své zkušenosti a pomáháme si tak při tvorbě nových programů a kurzů. Jedná se především o věcné problematiky a konkrétní znalosti, ale inspirujeme se i ve způsobu výuky. Důraz je při ní kladen na intenzivní interakci studentů a lektorů, týmovou práci a otevřenou diskuzi. Věřím, že právě z tohoto aspektu spolupráce naši studenti benefitují nejvíce.

A jak probíhá spolupráce na vědecké úrovni?

Spolupráce s UC Berkeley zahrnuje vědecko-výzkumné projekty z oblasti datové analytiky a analytických služeb. Na základě navázání spolupráce s týmem SCET v oblasti datové analytiky už došlo k realizaci několika projektů s publikačními výstupy. Týkaly se zejména oblasti datové gramotnosti, systémů včasného varování se slabým signálem a analytických služeb a jejich řízení.

Zmínil jste také výměnné pobyty pracovníků na univerzitách. K čemu slouží?

Pobyty pracovníků FIS VŠE na UC Berkeley slouží k poznání prostředí UC Berkeley a dalších univerzit v USA, transferu znalostí z oblasti vědy, výuky a spolupráce s praxí a dalšímu navázání mezinárodní spolupráce. Pracovníci UC Berkeley (Ikhlaq Sidhu, Susan Giesecke a Alexander Fred-Ojala) zase pravidelně navštěvují FIS VŠE a vystupují zde na konferencích a seminářích, jako jsou například kurzy Data-X.

A jakou roli v tomto partnerství hrajete vy sám?

Aktivně se účastním již zmiňovaných výzkumných projektů s SCET UC Berkeley. Zároveň mám na starosti koordinaci všech aktivit FIS VŠE a SCET UC Berkeley.

Na co se mohou studenti v dohledné době díky partnerství těšit?

Naši studenti se mohou těšit na čerstvou dávku zkušeností z podzimní spolupráce a návštěv, kterou společně s kolegy začleníme do kurzů včetně těch MBA. Prvním bude kurz Řízení dat a analytiky pro business, do kterého začlením výstupy z projektu, na kterém jsem pracoval v Kalifornii v průběhu podzimu. Novinky také čekají kurzy Competitive Intelligence a Data-X Základy analytických metod. Třešničkou na dortu bude kurz Data-X Pokročilá analytika, který v květnu povede Alexander Fred-Ojala z UC Berkeley.


Text: Bára Müllerová