S Martinem Matějkou o tom, jaké to je být vyučujícím i studentem datového MBA

Martin Matějka zná naše datové MBA ze všech stran. Působí jako Principal Consultant u hlavního partnera programu, ve firmě KPMG. V rámci datového MBA přednáší, zároveň je ale i jeho současným studentem. Byli jsme tedy přirozeně zvědaví, jak k této situaci došlo a co Martinovi datové MBA přináší. Přečtěte si o tom v následujícím krátkém rozhovoru.

Proč jste se přihlásil ke studiu datového MBA?

Ta motivace je dvojí. Ačkoliv v některých předmětech působím jako vyučující a zároveň se obecně datovým projektům věnuji ve své praxi, tak problematika práce s daty a jejich využití je v současnosti již značně široká a není dle mého názoru možné se do hloubky specializovat na veškeré její aspekty. Datové MBA se tuto šíři snaží postihnout, a tak zahrnuje předměty zaměřující se od etiky využití dat a souvisejících technologií, přes řízení dat a analytiky v organizaci až po strojové učení. Motivace z pohledu mojí praxe tak plyne ze snahy získat a udržet si minimálně přehledovou znalost pokud možno napříč celou touto šíří. Motivace z pohledu vyučujícího pak vyplývá z potřeby znalosti kontextu, tj. obsahu ostatních předmětů studijního programu, aby program jako celek dával smysl a předměty na sebe dobře navazovaly.

Co vám studium dává?

Jsem rád, že studium plní mé očekávání a daří se plnit obě složky mojí motivace. V mém osobním případě je to zejména doplnění a prohloubení znalostí v oblasti umělé inteligence, statistiky a strojového učení.

Jaké to je být přednášejícím a studentem zároveň?

Pro mne je super zážitek být v roli studenta v programu, na kterém mám možnost se podílet už od doby jeho návrhu. Pro moji výuku je pak přínosem, že oproti ostatním ročníkům znám mnohem lépe jednotlivé studenty díky tomu, že s nimi studiem zároveň procházím.

A komu byste studium doporučil?

Každému, kdo se dat nebojí, nebo se jich nechce bát. Díky šíři záběru má datové MBA co nabídnout jak lidem, kteří nemají intenzivní datovou zkušenost a chtějí zjistit, jakým způsobem je možné hodnotu z dat získat, tak i lidem, kteří se datům věnují ať už z pohledu jejich vytěžování tak i řízení. Těm pak studium doplní kontext a přehled o tom, jaké problémy řeší jejich kolegové nebo podřízení a jaké podmínky je nutné splnit pro to, aby jejich práce byla efektivní. Dle mého názoru by výhledově měla být řada prezentovaných informací součástí základní datové gramotnosti v naší společnosti. Tak daleko sice ještě nejsme, ale věřím, že i díky datovému MBA do toho stavu postupně směřujeme.

Nechcete se bát dat? Skamaraďte se s nimi díky studiu MBA programu Data & Analytics for Business Management powered by KPMG.