VŠE si pod stromeček nadělila studijní program zaměřený na data a umělou inteligenci

Po roce a půl příprav s radostí oznamujeme, že byl v úterý 12. prosince oficiálně akreditován nový magisterský studijní program Aplikovaná datová analytika a umělá inteligence („ADA“). Vysoká škola ekonomická v Praze tak pod hlavičkou Fakulty informatiky a statistiky od roku 2024 nabídne možnost studovat dynamický obor, jehož rychlý rozvoj v letošním roce doslova zahýbal světem.

Nový program akreditovaný Radou pro vnitřní hodnocení VŠE navazuje na dosavadní magisterský program Data a analytika pro business a je prvním profesním programem se specializacemi na škole. Ta tak reaguje na rozdílné potřeby využití AI a analytických metod v různých prostředích, jakou jsou e-government, marketing a e-commerce a oblast výrobních podniků. Program si klade za cíl zprostředkovat absolventům vhled do specifik využití technologií v konkrétních odvětvích tak, aby byli schopni je okamžitě aplikovat v praxi.

„Bude to první datový program pro profesionály, který je odvětvově zaměřený- tedy jeho absolventi kromě velmi dobrého datového vzdělání získají možnost vybrat si vertikálu, kam se budou profilovat a kde ve spolupráci s partnerskými firmami v oboru získají pokročilé know how, které jim umožní velmi jednoduchý přechod do praxe, možná i nad rámec obvyklých juniorních pozic,“  dodal zakladatel platformy Data a Business VŠE Ota Novotný, který na přípravě programu intenzivně pracoval spolu s jeho garantem Milošem Maryškou.

Výuka moderních a rychle se rozvíjejících disciplín má na VŠE tradičně vysokou úroveň, čemuž pomáhá i její intenzivní spolupráce s odborníky z praxe. První studenti nastoupí do programu „ADA“ v zimním semestru 2024/25. Více podrobností o náplni studia i o podmínkách k přijetí zjistíte zde.