Miroslav Umlauf o datech a bezpečnosti na setkání MBA Alumni klubu

15. března
2024

Hostem posledního setkání MBA Alumni klubu, které se konalo 15. března v prostorách xPORTu VŠE v Praze, byl Miroslav Umlauf.

Jeho dvacetiletá kariérní cesta ho zavedla na pozici bývalého Chief Data Officera ve společnosti Avast i na newyorskou a londýnskou burzu. V současnosti aktivně přispívá do správních rad firem, řídí kybernetickou bezpečnost ve velkých firmách a jako pedagog se podílí na inovacích ve výuce datových kompetencí na VŠE. S účastníky a absolventy MBA programu Data & Analytics for Business Management se podělil nejen o svůj příběh, ale zejména o poznatky právě v oblasti bezpečnosti a hrozeb, které přináší digitalizace a nové technologie do všech úrovní podnikání.

Mirkova prezentace zdůraznila několik klíčových bodů relevantních pro moderní podniky a organizace využívající data. Představil koncepty jako „Objection Removers“, které se zabývají běžnými námitkami v rámci prodejního cyklu a projektového managementu, a diskutoval o kognitivním zkreslení  WYSIATI („Co vidíš, je vše, co je.“), které upozorňuje na omezení našeho vnímání a rozhodování založeného na neúplných informacích.

Zvláštní pozornost věnoval Conwayovu zákonu, který ukazuje, jak organizační struktura ovlivňuje design systémů, a zdůraznil význam důvěry v data a modely pro úspěšné využívání umělé inteligence. Tyto náhledy a diskuse poskytly cenné informace o tom, jak přistupovat k datové analýze a bezpečnosti s hlubším porozuměním a kritickým myšlením.

Mirek neopomněl zmínit ani své zkušenosti s akvizicemi firem, které s sebou často přináší výzvy a komplikace v podobě různých nedostatků či pochybení na straně těchto společností. Zdůraznil také význam externích bezpečnostních auditů od různých dodavatelů pro odhalení slabých míst, protože právě to je cesta ke skutečně důkladné objektivní prověrce.

Na setkání MBA Alumni klubu zůstal Mirek po celý večer a poskytl tak štědrý prostor pro neformální dotazy zvídavých posluchačů. Oblíbený networking datové komunity pak tradičně umožnil účastníkům sdílet své zkušenosti a perspektivy při chutném občerstvení.

Atmosféru večera můžete nasát z přiložených fotografií Martina Weinpolda.

Členy naší komunity datových profesionálů se automaticky stanete při zápisu ke studiu transformačního datového MBA. Více o něm zjistíte v brožuře a na přijímacím pohovoru, k němuž se můžete registrovat do 1. dubna 2024.

Miroslav Umlauf o datech a bezpečnosti na setkání MBA Alumni klubu