Sedmý ročník DS&BI Academy VŠE vstupuje do druhé poloviny a přechází od BI k Data Science

Účastníci sedmého ročníku DS&BI Academy VŠE úspěšně dokončili první polovinu semestru a s ní i intenzivní část kurzu zaměřenou na Business Intelligence. Skupina složená z řad studentů VŠE i pracující veřejnosti za sebou má bohatý program s odborníky na BI a nyní ji čeká úvod do fascinujícího světa Data Science.

Kurz zahájil David Slánský z KPMG Czech Republic, který svou úvodní přednáškou nastavil vysoké standardy a očekávání pro celý program. Hned v druhém týdnu Michal Andera z Clarity Motion a tým z Billigence Czech Republic účastníkům ukázali BI projekt jako příběh a zdůraznili důležitost správného definování požadavků a etap projektu, včetně praktického testování.

Petr Šprungl a Iva Stanovská ze Seyfor ve třech workshopech sdíleli své bohaté zkušenosti s dimenzionálním modelováním a transformací dat do datového skladu, čímž rozšířili porozumění účastníků pro práci se strukturovanými daty a jejich využití v reportovacích nástrojích.

Následující týdny byly zaměřené na vizualizaci dat. Pod vedením Jakuba Holubce z Dolphin Consulting se účastníci naučili základy analytického myšlení a principy efektivního designu reportů a dashboardů. Praktické workshopy na implementaci BI aplikací s využitím nástrojů jako Qlik Sense představili experti Veronika Chramostová a Michal Balajka; Tableau poté posluchači poznali s Davidem Podlouckým z INEKON SYSTEMS. Nechybělo také představení nástroje Power BI, kdy se účastníci spolu s odborníky z firmy Seyfor ponořili do pokročilých funkcí vizualizace a distribuce datových reportů. Tato úterní odpoledne poskytla hluboký vhled do datových modelů a do interaktivní práce s daty.

Vrcholem části zaměřené na Business Intelligence byly obhajoby projektů, kde účastníci prezentovali svá řešení na platformách Qlik, Tableau a Power BI před odbornou porotou složenou z přednášejících a partnerů kurzu. Tato zkušenost byla klíčová pro propojení teorie s praxí a poskytla studentům cennou zpětnou vazbu na jejich práci.

Druhá polovina semestrálního kurzu je zaměřená na Data Science. Zahájil ji výukový blok s firmou Adastra, během kterého se účastníci seznámili s principy Data Science, životním cyklem modelování dat a s přístupy k analýze a interpretaci informací. Spolu s Dagmar Bínovou a Janem Jirkou se věnovali nejen využívání moderních analytických nástrojů jako Jupyter a Python. Nové výzvy v datové analytice přivítali i při společném neformálním posezení v rámci networkingu po výuce. I ve druhé polovině kurzu jsou pro účastníky připraveny cenné poznatky, které obohatí jejich odborné znalosti.

Semestrální kurz DS&BI Academy VŠE probíhá na Vysoké škole ekonomické v Praze vždy v letním semestru akademického roku, a to formou workshopů se zástupci partnerských firem pravidelně v úterý od 14 do 19 hodin. Účastníci během něj získávají pokročilé dovednosti v datové analýze a čerpají best practice od datových expertů z komerční praxe.

Sedmý ročník DS&BI Academy VŠE vstupuje do druhé poloviny a přechází od BI k Data Science