Absolventi programu Data a analytika pro business pomáhají mladším kolegům s pochopením data governance

V datově řízené ekonomice se stává datová governance klíčovou disciplínou pro firmy všech velikostí. Na Fakultě informatiky a statistky Vysoké školy ekonomické v Praze si to uvědomujeme, a proto se již od roku 2020 studentům magisterského programu Data a Analytika pro business nabízí předmět Řízení dat a analytiky. Aby se teoretické poznatky staly hmatatelnějšími, zvou se do výuky hosté z praxe, mezi kterými jsou také absolventi oboru. Akademické znalosti tak získávají reálnější obrysy díky sdílení know-how z firemního prostředí.

Samuel Nagy během kurzu absolvoval stáž ve firmě Dawiso, ve které nyní působí, a do výuky se vrací předávat své zkušenosti mladším kolegům. „Chci studentům ukázat, jak se datová governance dělá v reálném světě, a Dawiso nám k tomu dává perfektní platformu,” říká Nagy.

Řízení dat a analytiky pro business

Vysoká škola ekonomická v Praze (VŠE) již čtvrtým rokem pro své studenty oboru Data a analytika pro business vyučovala předmět „Řízení dat a analytiky pro business“. Potřetí mimo jiné ve spolupráci s platformou Dawiso. Jednou z absolventek kurzu je také Ing. Vendula Andrýsková, která kurz absolvovala v jeho prvním roce.  Jelikož měla možnost se v budoucnu na obsahu předmětu okrajově podílet, hodnotí doplnění výuky o zavedení softwaru Dawiso demonstrujícího práci s data governance velmi pozitivně. „Jedná se o užitečnou nadstavbu pro pochopení celé problematiky.“

Kurz studentům otevírá dveře do světa řízení datových služeb a učí je, jak z dat těžit maximum. Firmy si dnes stále více uvědomují, že data hrají klíčovou roli v rozhodování a strategickém plánování, a tak je tato znalost pro budoucí kariéru v oblasti businessu neocenitelná.

Kurz je klíčovou součástí magisterského programu a umožňuje studentům získat hluboké znalosti a dovednosti v oblasti řízení dat. Díky praktickým workshopům a spolupráci se společností Dawiso jsou studenti schopni skutečně porozumět dané problematice. Lekce přispívají k objasnění, proč je zrovna data governance tak důležitým základním kamenem funkční pokročilé datové analytiky. Svou náplní se více specializuje na aspekty manažerského rozhodování a chápání širšího pohledu na datovou problemtiku, čímž se liší od předchozích předmětů specializovaných spíše na analytiku, vizualizace nebo přípravu dat.

„Předmět pokrývá tématiku řízení dat celkově, tedy i to, jak nastavit týmy, zabezpečit zdroje apod., governance je toho velmi podstatnou součástí. “ vysvětluje Ing. Martin Potančok, Ph.D., garant a jeden z vyučujících předmětu. Principem je studenty naučit, jak své předchozí znalosti zasadit do byznysu, aby jej dokázali efektivně podpořit systematicky řízenou analytikou.

Kurz začíná strategickou částí, kam jsou zváni zástupci různých firem a partnerů pro demonstraci problematiky, kterou v governance řeší. Druhá část už probíhá více prakticky.

Spolupráce s Dawiso

Problematika data governance může být pro studenty poměrně komplikovaná, abstraktní a těžko uchopitelná. Společnost Dawiso poskytuje studentům přístup k platformě pro správu metadat, která jim umožňuje prakticky si vyzkoušet principy data governance.

„Dawiso studentům pomáhá především v té představitelnosti a vystoupení z virtuální roviny. Můžeme jim tak dát do ruky něco, co si mohou reálně osahat. A není to tak, že se jen bavíme o tom, že by měli mít metadatový katalog a měli by si definovat, co je to zákazník jako byznys pojem,“ dodává Potančok.

Jeho slova potvrzují i studenti: „Před první zkušeností s aplikací Dawiso byl pro mě pojem data governance abstraktní. Po prvních minutách práce s datovým katalogem, business slovníkem nebo data ownershipem, jsem ale pochopil důležitost celého data managementu včetně benefitů vyplývajících z nasazení jejich principů v organizaci,“ vyjádřil se jeden z nich.

„Spolupráce s Dawiso umožňuje studentům nabídnout realistický pohled na to, jak se data governance dělá v praxi,“ říká Potančok.

Kromě poskytovaného softwaru byl Dawiso tým vyslán na jednu z úvodních přednášek kurzu podělit se o své zkušenosti z první ruky. Zkoumali důvody, proč organizace upřednostňují správu dat anebo proč by studenti jako analytici měli přijmout a zavést postupy správy dat ve své budoucí kariéře.

Kurz bývá pro studenty prvním seznamovacím bodem s Dawisem, na základě čehož bývá tato firma následně i oblíbenou volbou pro absolvování povinné stáže. „Cením si agilního prostředí, které stáž v Dawisu nabízí. Necítil jsem se jen jako součást kola, moje práce měla i reálný dopad,“ vyjádřil se jeden ze stážistů.

Designování datových služeb

Jednou z klíčových předností platformy Dawiso je její vysoká konfigurovatelnost. Díky ní se stává ideálním nástrojem i pro specifické případy, které se nemusí běžně vyskytovat v praxi. V rámci předmětu se studenti učí designovat analytické služby. Pro modelování těchto služeb je používán canvas, který VŠE vyvinula v kooperaci s kolegy ze SCET UC Berkeley. Canvas slouží jako návod, jak přemýšlet nad designem služby, ať už se jedná o reporting nebo jiný specifický use case.

Díky konfigurovatelnosti je možné canvas zreplikovat v metamodelu platformy a upravit ho tak, aby odpovídal potřebám a zpětné vazbě studentů. Lze tak modelovat i specifické služby, které se vymykají běžným standardům. V posledním roce VŠE provedla v metamodelu Dawiso rozsáhlé úpravy, aby lépe reflektoval požadavky studentů a usnadnil jim práci s platformou.

Práce na projektech je pro studenty přínosná. „Nejvíce se mi líbila možnost pracovat s nástrojem na našem školním projektu, a tak lépe pochopit souvislosti a přínosy, které může správně uchopená správa dat firmě přinést. Nástroj Dawiso tak vytvořil jasné obrysy toho, co je data governance a že práce v této oblasti může být i zajímavá a zábavná,“ svěřila se jedna ze studentek předmětu.

Témata svých analytických služeb si studenti volí sami a jejich záběr je poměrně široký. Mezi letošními nejzajímavějšími projekty figuruje například řízení a optimalizace skladových zásob u prodejce kol, predikce a sledování zaplněnosti školek, prediktivní model produkce elektřiny na základě meteorologických dat, nebo reporting obsazenosti MHD v Praze.

Plány do budoucna

Již v září tohoto roku prochází program Data a analytika pro business rozsáhlou modernizací a stane se z něj program pod názvem Aplikovaná datová analytika a umělá inteligence. Tato transformace se dotkne i samotného předmětu Řízení dat a analytiky, který bude upraven a rozšířen tak, aby lépe reflektoval nejnovější trendy v oboru a hlubší propojení s umělou inteligencí.

Je cílem vyučujících Martina Potančoka a Soni Karkoškové, aby si studenti odnesli z předmětu pevné základy v oblasti správy dat. Nabyté znalosti jim usnadní orientaci v praxi a budoucím zaměstnavatelům zjednoduší a zefektivní komunikaci s absolventy. V rámci této vize bude Dawiso i nadále součástí modernizovaného programu.

Kromě toho, že studenti mají možnost se praktickou ukázkou seznámit se stále se vyvíjející oblastí správy dat, dostávají také jedinečnou příležitost podílet se na vývoji Dawiso softwaru jako takového. Za roky spolupráce se i díky zpětné vazbě studentů Dawiso stává stále více a více uživatelsky přívětivým nástrojem. Jejich zpětná vazba  pak má a bude mít vliv na nástroj, který používají firmy velkých jmen i za hranicemi České republiky. Tato spolupráce je pouze dalším důkazem, že se akademický svět a svět praxe skvěle doplňují a společnými silami mohou růst.

Absolventi programu Data a analytika pro business pomáhají mladším kolegům s pochopením data governance
  • Autor: DAWISO
  • Vytvořeno:
  • Poslední aktualizace: