IT A ANATOMIE FIRMY (OBLASTI A KOMPONENTY ŘÍZENÍ)

Text publikace pokrývá vymezení obsahu hlavních oblastí řízení firem (strategické, finanční, řízení prodeje, nákupu atd.), v tomto případě bez odvětvových specifik. Každá z oblastí řízení je charakterizovaná ve stejné struktuře, tj. úlohy řízení, řízení dané oblasti v kontextu řízení celé firmy, scénáře, resp. analytické otázky k řešení dané oblasti řízení a sada doporučení k řešení projektů v dané oblasti řízení.