Screencast MBI-AF

Portál MBI-AF představuje soubor dokumentů vzájemně provázaných a postupně aktualizovaných, které se váží k obsahu řízení firmy obecně a k jednotlivým typům firem podle odvětví. Dokumenty jsou na portálu k dispozici volně ke stažení a k využití, pouze s běžnými citačními pravidly.