Datový klub v novém akademickém roce

Data a business VŠE Alumni klub se hlásí i v novém akademickém roce 2022/2023! Téměř 50 studentů a čerstvých alumni se první říjnovou středu sešlo v prostorách školy, aby se u, již tradičně, bohatého občerstvení seznámili s novými kolegy. Přivítali jsme jak nové studenty bakalářského, tak magisterského oboru.

I většina studentů účastnících se akcí klubu již v minulém roce se přes léto nepotkala, o zábavu bylo tedy postaráno i v neoficiální části programu – bylo nutné vypovědět si zážitky z prázdnin a v případě studentů magisterského oboru z nových míst na praxích u partnerů našeho oboru.

Hlavním bodem středečního programu byla seznamovací aktivita, ve které bylo úkolem nakreslit společnými silami portrét každého z ostatních členů klubu. Z hromady nakreslených portrétů si každý vylosoval nového kamaráda a do konce večera měli ještě společný úkol zjistit o sobě pár informací, které byly posléze k portrétu připsány.

Po celý večer jsme sbírali anonymní dotazy a v závěru společného programu jsme je společnými silami zodpověděli – nejčastěji ohledně jednotlivých předmětů, přípravy na předměty, praxí, diplomových prácí, státnic a podobných stežejních témat.

Po ukončení oficiální části programu ve škole ještě mnoho lidí společně v dobře načatém programu pokračovalo.

V dalších měsících navážeme klasickým programem v podobě přednášek a workshopů.

Na všechny dosavadní členy i nové tváře se těšíme již 2. 11.! Podrobnosti brzy na našem Discordu.


Text: Magdalena Podrazilová