O síle reportingu s vyučující datového MBA Soňou Karkoškovou

Studenti datového MBA se obvykle učí ve víkendových blocích. Některá témata jsou však natolik rozsáhlá a náročná, že je třeba do nich investovat času více. Právě takovým tématem je reporting, se kterým současní studenti v minulém měsíci strávili hned pětidenní výukový blok. Proč je toto téma tak důležité a jak výuka reportingu probíhá nám vysvětlila vyučující Soňa Karkošková. Z našeho povídání vznikl následující článek.

Reporting je důležitým nástrojem, který umožňuje vizuálně sledovat výkon a vyhodnocovat úspěšnost společnosti, sdílet informace ve srozumitelné podobě a plánovat rozhodnutí, která jsou založena na datech,“ uvedla nás Soňa do tématu. „Pomáhá manažerům a vedoucím pracovníkům při sledování klíčových výkonnostních ukazatelů, identifikaci problémů a přijímání opatření ke zlepšení výkonu. V neposlední řadě je reporting důležitý při dodržování zákonů a předpisů. Pomáhá sledovat dodržování zákonů typicky ve finanční a daňové sféře, ale i v ostatních oblastech podnikání.

Řada lidí se domnívá, že reporting je o tvorbě grafů a tabulek. To je podle Soni ale jenom malá část práce.„Na začátku je porozumění účelu reportu. Proč report vzniká, kdo ho bude používat, jaké informace má report ukazovat, odkud vzít data, na kterých bude report postavený, a jak tato data očistit, transformovat a připravit do podoby, kterou umí zpracovat reportingové nástroje…“

Stejně jako další předměty v rámci studia datového MBA, i výuka reportingu vychází silně z praxe. Studenti se totiž učí na příkladu hypotetické firmy, která prochází řadou problémů, s jakými se potýkají i reálné podniky.  Poté, co se „poperou“ se všemi výše zmíněnými kroky, musí odprezentovat svá zjištění a doporučit firmě tahy ke zlepšení identifikovaných úzkých míst. Právě proto je kurz jedním z časově nejnáročnějších předmětů.

Praxe je na kurzu zajištěna i díky spolupráci s hosty z partnerských firem. „Hosté vnášejí do výuky svůj pohled z praxe a sdílejí své zkušenosti s tím, co se povedlo a čemu je dobré se vyvarovat. Studenti se tak například dozví, jak budovat a provozovat velké podnikové datové sklady, nebo se setkají s reportingovými specialisty, kteří jim objasní, co vše se za jejich činností schovává.“  Poslední výukový blok reportingu navštívili hosté z ČSOB, Raiffeisenbank, KPMG a z Rohlíku.

Jak ho zhodnotila studentka Věra Duchková? „Výukový blok byl skvěle koncipován a přestože byl delší, každý den stál za to. Práce na projektu pro fiktivní firmu nás zcela pohltila. Jako studenti oceňujeme praktické projekty ze všeho nejvíce. S Petrou Bednářovou jsme tvořily „Dream Team“ a zažily jsme na vlastní kůži kouzlo propojení IT, dat a byznysu.“

„Blok splnil má očekávání na 100 %. Z dosud absolvovaných byl nejvíce prakticky zaměřený a skutečně jsme si sami vyzkoušeli reálnou práci s daty.  Prošli jsme si návrhem databáze, úpravou dat a následným propojením na Power BI, ze kterého jsme odhalili slabá místa společnosti a formulovali doporučení pro vedení společnosti.“ doplnila Petra Bednářová.

„Zajímavé bylo, že se sešli nedatoví studenti a i přes neznalost databází, SQL jazyka, technologií pro zpracování dat a dalšího dokázali v týmech postavit reportingové řešení, které skutečně pomohlo vedení naší hypotetické firmy postavit rozhodování na základě dat a ne na pocitech,“ zhodnotila poslední blok Soňa Karkošková.

„Slibuji, že už nikdy kolegům z IT neřeknu, že potřebuji „jen vytáhnout data ze systému“. A že se reporting nedělá jen pro čísla a grafy, to si my lidé z byznysu musíme připomínat neustále :-),“ dodala na závěr Věra Duchková.   Ostatně jak říká sám zakladatel datového MBA Ota Novotný: „Reporting není o tom vytvořit report, ale vyřešit problém.“

Naučte se i vy řešit problémy ve firmě díky porozumění datům. Přihlaste se ke studiu dalšího ročníku datového MBA.