Sedmý ročník DS&BI Academy VŠE byl slavnostně zahájen.

13. února
2024

V úterý 13. února byl slavnostně zahájen sedmý ročník semestrálního kurzu DS&BI Academy na Vysoké škole ekonomické v Praze. Noví studenti, kteří úspěšně prošli vstupní zkouškou, se poprvé sešli, aby v nadcházejících měsících rozvíjeli své dovednosti v datové analýze a čerpali osvědčené postupy od odborníků z praxe.

Garant předmětu Martin Potančok měl úvodní slovo, avšak kvůli nemoci promluvil ke studentům a partnerům online. O to více potěšila osobní účast děkana Fakulty informatiky a statistiky VŠE, Jakuba Fischera.

Ve svém proslovu děkan zdůraznil důležitost silného sepětí s praxí, jež je základem všech aktivit fakulty. Vyjádřil poděkování firemním partnerům za jejich klíčovou roli ve formování kvality vzdělávání a absolventů a poděkoval i Martinu Potančokovi za vedení DS&BI Academy VŠE.  Potěšen byl mimo jiné z  faktu, že v „Akademii“ spolu se studenty VŠE opět usednou do školních lavic i účastníci z řad pracující veřejnosti.

Na slavnostním zahájení se osobně i online představili také zástupci firemních partnerů, kteří studentům nabídli náhled do toho, co mohou od výukových bloků očekávat. Následoval samotný úvodní blok s Davidem Slánským z KPMG, který představil základní principy BI a DS a aktuální trendy v oboru.

Přejeme studentům DS&BI Academy VŠE příjemně strávená úterní odpoledne plná užitečných informací a praktických zkušeností.

Velké poděkování patří všem partnerům, kteří se na DS&BI Academy VŠE podílejí:

Adastra, Billigence, Clarity Motion, ČSOB, Datacamp, Dolphin consulting, iList, Inekon Systems, Veronika Chramostová, KPMG Česká republika, Microsoft, Seyfor, ŠKODA, Vlastimil Černý a spolek 4FIS.

Sedmý ročník DS&BI Academy VŠE byl slavnostně zahájen.