Seznámili jsme se s rolí datařů v product-oriented firmě Dawiso

Po úvodním říjnovém setkání jsme druhý DAB Alumni Klub zimního semestru trávili již tradičně přednáškou, stejně jako tomu bylo v minulých semestrech. Listopad byl ve znamení správy dat a naši spolužáci z DABu – Samuel Nagy, Dan Hrdý a Martin Nevický – kteří zároveň pracují nebo absolvují povinnou stáž ve startupu Dawiso, nám představili, jak lze využít datových znalostí v prostředí, které je zaměřené především na vývoj softwarového produktu.

Většina účastníků listopadové schůzky Alumni Klubu již byla seznámena s datovým katalogem Dawiso a využívala jej během studia. Přednášející se tak zaměřili na to, jak se může lišit práce studenta DABu s daty na různých pozicích. Přesto jsme věnovali pozornost platformě a zjistili, jakou přidanou hodnotu přináší do obchodu, jaké novinky se v Dawisu objevily, a co znamená vyvíjet vlastní datovou webovou aplikaci.

Vzhledem k tomu, že všichni tři přednášející spolupracují v rámci týmu Customer Success, sdíleli s námi i své zkušenosti s dostavováním softwaru do firem, které nemají tolik zkušeností s katalogizací dat a možná se jí i částečně brání. Data governance je totiž zajímavým a pro obchod důležitým tématem, ale musí se správně řídit. Jak nám bylo řečeno, nejlepší je mít ve firmě průbojného nadšence, data governance evangelistu, který dostane všechny kolegy na stejnou vlnu dokumentace dat.

Péče o zákazníka, analýza požadavků a přesah do UX a CX – to všechno jsou úkoly, se kterými se setkávají datoví experti v Dawisu. Zkrátka, není vše jen o reportech a databázích.

Srovnali jsme si práci v korporátu s prací ve startupu, poslechli si, jak probíhá vývoj platformy, a během celého večera diskutovali a sbírali názory jak přednášejících, tak posluchačů. Dostali jsme se i k rolím konzultanta a jak se vlastně liší od práce datového analytika. Vlastní zkušenosti s business analýzou a zaměřením na koncového uživatele pak sdíleli všichni v místnosti.

Rádi bychom poděkovali týmu Customer Success a datovým expertům z Dawisa, že nás v listopadu navštívili a přiblížili nám, proč studenti DABu nemusí nutně mířit jen na čistě hard skills pozice.