Studenti datového MBA za sebou mají jedinečný kurz „Reporting a vizualizace“

Nový ročník studentů MBA programu Data & Analytics for Business Management powered by KPMG za sebou má jeden z nejintenzivnějších kurzů. Přestože je výuka „Reportingu a vizualizace“ považována za náročnější, získává si u studentů tradičně velkou oblibu. Jinak tomu nebylo ani tentokrát, kdy byl jeho průběh dle vyučující Soni Karkoškové jedinečný. O své zkušenosti a dojmy z právě proběhlého kurzu se s námi Soňa podělila na následujících řádcích, za které jí tímto děkujeme.

Tento rok se kurz Reporting a vizualizace výrazně odlišoval tím, že se na něm potkali experti a vyšší manažeři z různých pozic v různě velkých firmách a s různými úrovněmi znalostí v oblasti zpracování dat a do řešení případové studie přinesli velmi odlišné perspektivy a dovednosti. To dává tomuto kurzu vždy absolutně jedinečný charakter.

Stejně jako v předchozích ročnících je klíčovým prvkem tohoto kurzu práce na komplexní případové studii, která byla navržena tak, aby studenty vyhnala z jejich komfortní zóny a vyzvala je ke kreativnímu myšlení, spolupráci a prezentaci výsledků s využitím reportingových a vizualizačních nástrojů.

Případová studie je založena na příkladu z reálného světa, což znamená, že studenti dostali obecně zadaný cíl a byla jim ponechána volnost v dosažení cíle, tzn. jak budou data zpracovávat a jak budou prezentovat reportingové výstupy. Tento ročník byl navíc ozvláštněn možností využít cloudovou technologii pro zpracování dat, kterou poskytla Keboola a studenti se mohli volně rozhodnout, zda budou raději programovat v Keboole nebo využívat low-code nástroje od Microsoftu. Výběr, kterou technologii použít byl ovlivněn zkušenostmi studentů. Cílem případové studie ale není naučit studenty pracovat s konkrétními technologiemi, ale zlepšit znalosti a dovednosti studentů v oblasti datové analýzy a reportingu. Tím, že studenti využívali pro ně doposud neznámé technologie a nástroje, tak museli překonávat technické výzvy spojené s těmito technologiemi v rámci celého procesu přípravy dat pro reporting. Tato zkušenost jim poskytla cenné dovednosti, které byly nejen teoretické, ale a co je podstatné také praktické. Tato případová studie je vždy náročná a komplexní, takže ani v tomto ročníku nebylo výjimkou, že studenti pracovali dlouho do večera a ráno přicházeli dříve před ostatními.

Dalším důležitým aspektem tohoto kurzu je spolupráce mezi studenty. Studenti pracovali v týmu po 2. Týmy byly složeny velmi různorodě, s různou úrovní znalostí a dovedností, což vytvořilo inspirativní prostředí pro vzájemné učení se, podporu a mírnou soutěživost.

Výsledky tohoto kurzu byly pozoruhodné. Každý tým přišel s vysoce odlišnými pohledy na řešenou problematiku. Do těchto pohledů promítli nově nabytou znalost toho, jak mohou chybně navržené datové transformace ovlivnit výsledky vizualizované v podobě reportingu, ale co bylo výjimečné, že se zamýšleli dokonce i nad pohledy, které jsou už nad rámec tohoto kurzu. Jeden z týmů při výsledné prezentaci diskutoval, co pro ně znamená důvěryhodnost dat, a jak může reportingové výstupy a rozhodnutí výrazně ovlivnit datová nekvalita, která nemusí být na první pohled patrná. Jiný z týmů provedl komplexní propojení všech problémů, neřešil je samostatně jako izolované problémy a dospěl k názoru, že existuje několik spojených kořenových příčin, jejichž odstranění může vyřešit i na první pohled spolu nesouvisející problémy. Jiný tým v datech objevil významnou propojenost a korelaci ve vytíženosti a využitelnosti podnikových zdrojů. Další tým dokonce v datech odhalil potenciální interní fraud. Z toho je patrné, že studenti tento rok udělali významný kus práce nejenom ve zpracování dat, ale i při hledání zajímavých informací v datech. Bylo tedy velmi obtížné vybrat pouhé tři nejlepší týmy, které byly za svou práci oceněni kvalitním vínem.

Zajímá vás, co dalšího je součástí studia datového MBA na Vysoké škole ekonomické v Praze? Zjistěte to tady nebo nás kontaktujte.