IT A ANATOMIE FIRMY (PODNIKOVÁ ANALYTIKA)

Text navazuje na celou řadu textů vydaných k oblasti podnikové analytiky a zejména business intelligence. Obsahuje podstatné charakteristiky řešení a využití podnikové analytiky v praxi. Definuje obsah analytických a plánovacích úloh a rovněž náplň hlavních komponent řešení podnikové analytiky, jako jsou metriky, datové zdroje, role, metody řízení. Specifická část je věnována principům a možnostem řešení a užití prediktivní analytiky.