IT A ANATOMIE FIRMY (ŘÍZENÍ IT SLUŽEB)

Publikace vychází z pracovního dokumentu „AF II.03: Řízení IT“ a speciálně se zaměřuje na vymezení a systém řízení IT služeb jako součásti řízení IT i celé firmy. Obsahuje celý postup návrhu IT služeb, jejich testování a implementace. Následně definuje možnosti nákupu i prodeje IT služeb, řešení jejich flexibility, bezpečnosti a dalších podstatných charakteristik.