AF II.03 ŘÍZENÍ IT

Dokument věnovaný obsahu řízení IT vychází jak z celosvětových standardů (ITIL CobiT) a současně z projektů a průzkumů v českých firmách. Hlavním smyslem je vytvořit základ pro řešení efektivních vztahů byznysu a IT („Business – IT alignment“). Je proto postaven na specifické struktuře více odpovídající tomuto účelu, viz obrázek:

AF II.03 ŘÍZENÍ IT