AF II. OBSAH ŘÍZENÍ FIREM – ZÁKLAD

Následující skupina dokumentů vytváří společný základ IT a anatomie firmy, který je vstupem pro řešení úkolů v oblasti analýzy bez ohledu na odvětví a současně vytváří podklad pro řešení příkladů jednotlivých typů firem (na úrovni AF III).

AF II. OBSAH ŘÍZENÍ FIREM – ZÁKLAD