AF II.04 IT APLIKACE

Dokument „IT aplikace“ je postaven v kontextu celé anatomie firmy, tj. představuje primárně analytický pohled na jednotlivé typy aplikací. Vedle stručného vymezení podstaty a hlavních principů typu aplikace (ERP apod.), představuje přehled hlavních potenciálních efektů, které může firmě přinést a na druhé straně podstatných problémů nebo omezení, s nimiž se musí analytik vyrovnávat.