AF II.01 OBLASTI ŘÍZENÍ

Obsahem je specifikace obsahu řízení firmy podle jednotlivých oblastí, a to na základě hlavních komponent řízení: úloh, metrik, dat a dokumentů, rolí, scénářů, metod, faktorů ovlivňujících řízení a IT (viz obrázek):

Uvedené komponenty jsou v jednotlivých oblastech s ohledem na rozsah uvedeny pouze přehledově. Vlastní obsah komponent (metrik apod.) je součástí následujícího dokumentu „Komponenty a souvislosti“.

AF II.01 OBLASTI ŘÍZENÍ