AF II.05 PODNIKOVÁ ANALYTIKA

Dokument „Podniková analytika“ představuje přehled a analytické hodnocení jednotlivých nástrojů, technologií a konceptů využívaných v podnikové analytice. Vedle stručného vymezení podstaty a hlavních principů těchto nástrojů, představuje přehled hlavních potenciálních efektů a na druhé straně s nimi spojených problémů nebo omezení. Zahrnuje i odkazy na obsah podnikové analytiky a na závěr i některé doporučené postupy řešení.