IT A ANATOMIE SAMOSPRÁVY

Publikace vychází z pracovního dokumentu „AF III.06.01: Samospráva“ a je zaměřena na analýzu spojenou s řešením informačních systémů v orgánech samosprávy. Vymezuje obsah jejich podstatných oblastí řízení, a to na bázi komponent řízení, které byly vymezeny v předcházející publikaci orientované na principy konceptu „IT a anatomie firmy“.