IT A ANATOMIE FIRMY (PRINCIPY)

Publikace obsahuje přehled všech podstatných principů, na kterých je založen celý koncept „IT a anatomie firmy“. Vychází zejména z průzkumu zaměřeného na hlavní problémy analýzy informačních systémů realizovaného mezi předními analytiky české praxe. Nejvýznamnější součástí publikace je vymezení obsahu a užití vybraných komponent řízení firmy, které se pak promítají do všech dokumentů na portálu MBI-AF.