IT A ANATOMIE VÝROBNÍ FIRMY (STROJÍRENSKÁ FIRMA)

Publikace „IT a anatomie výrobní firmy“ se zaměřuje s ohledem na velmi široké spektrum výrobních firem převážně na strojírenské firmy. Vychází však z celkové klasifikace výrobních firem na základě CZ NACE. Obsahuje podstatné charakteristiky různých konceptů řízení strojírenských firem, zejména současného fenoménu „Průmysl 4.0“. Publikace ve svém obsahu navazuje na publikaci „IT a anatomie firmy (Oblasti a komponenty řízení)“. Hlavní část textu je zde proto věnována specifickým oblastem řízení strojírenské firmy, jako je plánování výrobních zakázek, technická příprava výroby, operativní řízení výroby a dílenské řízení výroby.